Paweł Jankowski
Paweł Jankowski
Adresse e-mail validée de sggw.pl
Titre
Citée par
Citée par
Année
TESLA Technical Design Report Part III: Physics at an e+ e-Linear Collider
RD Heuer, DJ Miller, F Richard, PM Zerwas, JA Aguilar-Saavedra, ...
Arxiv preprint hep-ph/0106315, 2001
628*2001
The photon collider at TESLA
B Badelek, C Blochinger, J Blumlein, E Boos, R Brinkmann, H Burkhardt, ...
International Journal of Modern Physics A 19 (30), 5097-5186, 2004
286*2004
New 5-flavor LO analysis and parametrization of parton distributions in the real photon
F Cornet, P Jankowski, M Krawczyk, A Lorca
Physical Review D 68 (1), 014010, 2003
632003
New 5 flavor next-to-leading-order analysis and parametrizations of parton distributions of the real photon
F Cornet, P Jankowski, M Krawczyk
Physical Review D 70 (9), 093004, 2004
602004
Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part II. Consumer acceptability and its main …
P Latocha, P Jankowski, J Radzanowska
Food research international 44 (7), 1946-1955, 2011
582011
Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part I. Sensory profiling and …
P Latocha, P Jankowski, J Radzanowska
Food Research International 44 (7), 1936–1945, 2011
582011
Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere
P Latocha, T Krupa, P Jankowski, J Radzanowska
Postharvest Biology and Technology 88, 21-33, 2014
522014
Consumer acceptance of innovations in food: A survey among Polish consumers
M Sajdakowska, P Jankowski, K Gutkowska, D Guzek, ...
Journal of Consumer Behaviour 17 (3), 253-267, 2018
252018
Acceptability of scab‐resistant versus conventional apple cultivars by Polish adult and young consumers
K Tomala, N Baryłko‐Pikielna, P Jankowski, K Jeziorek, G Wasiak‐Zys
Journal of the Science of Food and Agriculture 89 (6), 1035-1045, 2009
242009
Analiza interakcji genotyp-środowisko dla pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część I. Metodyka.
P Jankowski, A Zieliński, W Mądry
Biuletyn IHAR 240 (241), 51-60, 2006
182006
Perception of Urban Trees by Polish Tree Professionals vs. Nonprofessionals
M Suchocka, P Jankowski, M Błaszczyk
Sustainability 11 (1), 211, 2019
152019
Kryteria różnicujące zachowania konsumentów wobec produktów żywnościowych na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych
K Gutkowska, P Jankowski, M Sajdakowska, S Zakowska-Biemans, ...
Żywność Nauka Technologia Jakość 21 (5), 2014
112014
Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy.[W:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa …
S Żakowska-Biemans, A Orzeszko-Rywka, P Jankowski, E Lipińska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty, 295-306, 2012
102012
CJK-Improved 5 Flavour LO Parton Distributions in the Real Photon [PACS numbers: 13.60. Hb, 14.70. Bh, 14.65. Dw, 14.65. Fy]
F Cornet, P Jankowski, M Krawczyk
9*2004
CJK-Improved 5 Flavour LO Parton Distributions in the Real Photon
F Cornet, P Jankowski, M Krawczyk
Acta Physica Polonica B 35, 2215-2240, 2004
92004
Mathematical inference of the underground clonal growth of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae)
A Jakubska-Busse, M Dudkiewicz, P Jankowski, R Sikora
Botanica Helvetica 119 (2), 69, 2009
82009
CJK-improved LO parton distributions in the real photon and their experimental uncertainties
F Cornet, P Jankowski, M Krawczyk
Nuclear Physics B-Proceedings Supplements 126, 28-37, 2004
62004
Tree protection on construction sites–Knowledge and perception of Polish professionals
M Suchocka, P Jankowski, M Błaszczyk
Urban Forestry & Urban Greening 46, 126436, 2019
52019
Uncertainties of the CJK 5 flavour LO parton distributions in the real photon
P Jankowski
Journal of High Energy Physics, 055, 2004
52004
Charm Production at a Linear e+ e− and Photon Collider and its Sensitivity to the Gluon Content of the Photon
P Jankowski, M Krawczyk, A De Roeck
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2001
52001
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20