Suivre
Gökhan Karabulut
Gökhan Karabulut
Istanbul University, Department of Economics
Adresse e-mail validée de istanbul.edu.tr - Page d'accueil
Titre
Citée par
Citée par
Année
How pandemics affect tourism: International evidence
G Karabulut, MH Bilgin, E Demir, AC Doker
Annals of tourism research 84, 102991, 2020
2192020
Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin nedenleri
G Karabulut
Der Yayınları, 2002
2192002
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
Eurasian Economic Review 10, 349-360, 2020
2082020
Inter‐country distancing, globalisation and the coronavirus pandemic
KF Zimmermann, G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
The World Economy 43 (6), 1484-1498, 2020
1312020
Democracy and COVID-19 outcomes
G Karabulut, KF Zimmermann, MH Bilgin, AC Doker
Economics letters 203, 109840, 2021
1032021
Türkiye’de cari işlemler açiğinin büyümesini etkileyen faktörler
G Karabulut, AÇ Danışoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 47-63, 2006
822006
How do geopolitical risks affect government investment? An empirical investigation
MH Bilgin, G Gozgor, G Karabulut
Defence and Peace Economics 31 (5), 550-564, 2020
632020
Finansal krizlerin işletmelerin finansman yapıları üzerindeki etkileri
MH Bilgin, G Karabulut, H Ongan
İstanbul Ticaret Odası, 2002
532002
A novel index of macroeconomic uncertainty for Turkey based on Google-Trends
MH Bilgin, E Demir, G Gozgor, G Karabulut, H Kaya
Economics Letters 184, 108601, 2019
432019
The relationship between commodity prices and world trade uncertainty
G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
Economic Analysis and Policy 66, 276-281, 2020
362020
The impact of world energy price volatility on aggregate economic activity in developing Asian economies
MH Bilgin, G Gozgor, G Karabulut
The Singapore Economic Review 60 (01), 1550009, 2015
302015
The Relationship between GDP and unemployment: Evidence from MENA countries
M Haririan, M Huseyin Bilgin, G Karabulut
Zagreb International Review of Economics & Business 13 (1), 17-28, 2010
242010
Küreselleşme, kriz ve Türkiye
Z Tunca, G Karabulut
Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Dergisi 42, 972-973, 2001
242001
The effect of religiosity and religious festivals on positional concerns–an experimental investigation of Ramadan
A Akay, G Karabulut, P Martinsson
Applied Economics 45 (27), 3914-3921, 2013
232013
Determinants of currency crises in Turkey: Some empirical evidence
G Karabulut, MH Bilgin, AC Danisoglu
Emerging Markets Finance and Trade 46 (sup1), 51-58, 2010
232010
Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme
G Karabulut
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2003
222003
KONJONKTÜRÜN DÖNÜM NOKTALARININ TAHMİNİ İÇİN BİR PROBİT MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
G Karabulut
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2), 1-9, 2005
212005
Finansal Liberalizasyon İktisadi Kriz İlişkisi
G Karabulut
İktisat Dergisi 438, 16-33, 2003
182003
Türkiyede yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgar ve güneş enerjilerinin yeri
S Karataş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
172009
İktisadi etkinlik açısından yenilenebilir enerji kaynakalarının fosil yakıtlar ile karşılaştırılması
A Ablabekova
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
172008
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20