Piotr Plichta
Titre
Citée par
Citée par
Année
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
R Del Rey, JA Casas, R Ortega-Ruiz, A Schultze-Krumbholz, ...
Computers in Human Behavior 50, 141-147, 2015
2662015
A comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European countries
A Schultze-Krumbholz, K Göbel, H Scheithauer, A Brighi, A Guarini, ...
Journal of School Violence 14 (1), 47-65, 2015
1242015
European cyberbullying intervention project questionnaire (ECIPQ)
A Brighi, R Ortega, J Pyzalski, H Scheithauer, PK Smith, ...
Unpublished questionnaire, 2012
382012
Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej
P Plichta
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
232017
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik.
J Pyżalski, P Plichta
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
17*2007
Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - praktyczne implikacje
P Plichta
Cyberbullying - charakterystyka zjawiska i profilaktyka, red. Jacek Pyżalski, 2012
162012
Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych
P Plichta
Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015
142015
Narażenie na agresję rówieśniczą niepełnosprawnych uczniów szkół integracyjnych w relacjach nauczycieli wspomagających
P Plichta, M Olempska-Wysocka
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
142013
Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami
P Plichta
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 121-138, 2013
142013
Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne
P Plichta, J Pyżalski
Niepełnosprawność 2016 (24 (2016)), 222-242, 2016
122016
Przemoc rówieśnicza i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi–uwarunkowania i propozycje rozwiązań profilaktycznych
P Plichta
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 15 (1), 27-52, 2016
112016
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej–kontekst edukacyjny
P Plichta
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi/University of Stavanger, 2010
112010
Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli
M Śliwińska-Kowalska, E Niebudek-Bogusz, E Woźnicka, E Ziatkowska, ...
Red. M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz. Łódź, Instytut Medycyny Pracy, 2009
102009
Prevalence of cyberbullying and other forms of online aggression among Polish students with mild intellectual disability
P Plichta
e-methodology, 112-127, 2015
82015
Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji–propozycje rozwiązań,[w:] J. Pyżalski [red.]
P Plichta
Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy …, 2020
62020
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,
P Plichta
Pedagogika alternatywna w XXI wieku, red. Melosik Z., Śliwerski B., 2010
62010
Ich słowami–obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów
J Barlińska, P Plichta, J Pyżalski, A Szuster
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 17 (4), 82-115, 2018
52018
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami
P Plichta, I Jagoszewska, J Gładyszewska-Cylulko, B Szczupał, ...
Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Oficyna Wydawnicza „Impuls …, 2017
52017
Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby.
J Pyżalski, E Korzeniowska, P Plichta, K Puchalski, K Michalowska-Knol, ...
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 2016
52016
Agresja rówieśnicza wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w relacjach pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
P Plichta, M Olempska-Wysocka
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
52014
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20