Suivre
Duong Nguyen Minh Huy
Duong Nguyen Minh Huy
Adresse e-mail validée de ac.udn.vn
Titre
Citée par
Citée par
Année
Determinants of foreign direct investment in Southern Central Coast of Vietnam: a spatial econometric analysis
HH Hoang, CM Huynh, NMH Duong, NH Chau
Economic Change and Restructuring, 1-26, 2022
202022
Working capital management and firm profitability: Evidence from SMEs in Malaysia
HC Huan, DNM Huy
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 99-105, 2020
12020
An Investigation of the Determinants of US FDI in Developed Countries, 1982-2010
NMH Duong
12015
Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu
DNMH Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh
Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới 3 (251), 58-66, 2017
2017
Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
DNMH Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 9 (460), 38-43, 2016
2016
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong sự phát triển kinh tế của vùng Trung bộ Việt Nam.
HDVA Dương Nguyễn Minh Huy
Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 6 (228(II)), 44-50, 2016
2016
An investigation of investment, technology and economic growth in the Central Region of Vietnam
DNMHHDV Anh
Proceedings of International Conference on Startup, 2015
2015
Determinants of US FDI and economic growth in Sub-Saharan Africa
NMH Duong
Bristol Business School, University of the West of England, 2014
2014
Does the augmented Solow model explain the difference in growth across regions? A puzzle
H Duong
Department of Economics, Bristol Business School, UWE, 2012
2012
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–9