Agata Górny
Agata Górny
Centre of Migration Research, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, University of
Adresse e-mail validée de wne.uw.edu.pl
Titre
Citée par
Citée par
Année
Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
A Górny, P Kaczmarczyk
ISS UW, 2003
1702003
Mixed marriages in migration from the Ukraine to Poland
A Górny, E Kępińska
Journal of Ethnic and Migration Studies 30 (2), 353-372, 2004
642004
Transformacja nieoczywista
A Górny, I Grabowska-Lusińska, M Lesińska, M Okólski
Polska jako kraj imigracji, 2010
63*2010
Neighbourhood attachment in ethnically diverse areas: The role of interethnic ties
A Górny, S Toruńczyk-Ruiz
Urban Studies 51 (5), 1000-1018, 2014
522014
Migration in the new Europe
A Gorny
Pslgrave Macmillan, 2004
492004
Immigration to Poland
I Grabowska-Lusinska, M Okolski, A Gorny, M Lesinska
Scholar, 2010
472010
Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego
A Górny, D Stola
Ludzie na huśtawce: Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, 164-187, 2001
41*2001
Return migration of second-generation British Poles
A Górny, D Osipoviéc
CMR Working Papers, 2006
382006
Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce
A Górny, A Grzymała-Kazłowska, E Kępińska, A Fihel, A Piekut
CMR Working Papers, 2007
342007
A known but uncertain path: The role of foreign labour in Polish agriculture
A Górny, P Kaczmarczyk
Journal of Rural Studies 64, 177-188, 2018
332018
All circular but different: Variation in patterns of Ukraine‐to‐Poland migration
A Górny
Population, Space and Place 23 (8), e2074, 2017
312017
Selective tolerance? Regulations, practice and discussions regarding dual citizenship in Poland
A Górny, A Grzymała-Kazłowska, P Koryś, A Weinar
Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Societal Integration, 147-170, 2007
30*2007
The temporary nature of Ukrainian migration: Definitions, determinants and consequences
A Górny, M Kindler
Ukrainian migration to the European Union, 91-112, 2016
282016
Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami
A Górny
Prace migracyjne, 1-51, 1998
281998
Comparing the effectiveness of respondent-driven sampling and quota sampling in migration research
A Gorny, J Napierała
International Journal of Social Research Methodology 19 (6), 645-661, 2016
232016
Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia
A Górny, P Kaczmarczyk, J Napierała, S Toruńczyk-Ruiz
Materiały Instytutu Ekonomicznego NBP. Warsaw: National Bank of Poland, 2013
23*2013
Advanced yet uneven: The Europeanization of Polish immigration policy
A Kicinger, A Weinar, A Górny
The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration, 181-200, 2007
222007
Same letter, new spirit: nationality regulations and their implementation in Poland
A Górny
Citizenship policies in the new Europe, 113-133, 2007
192007
Remigracja a transfer kapitału ludzkiego do Polski w okresie transformacji
A Fihel, A Górny, E Matejko
Imigracja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, 29-41, 2006
192006
Z zastosowań technik jakościowych w badaniach nad migracjami: doświadczenia OBM
R Antoniewski, A Górny, I Koryś, A Kosmala
Serie Migracyjne, 2000
192000
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20