Nguyen Minh Thuy
Nguyen Minh Thuy
Phd, Associate Professor
Adresse e-mail validée de ctu.edu.vn
Titre
Citée par
Citée par
Année
Model studies on the stability of folic acid and 5-methyltetrahydrofolic acid degradation during thermal treatment in combination with high hydrostatic pressure
MT Nguyen, Indrawati,‡ and, M Hendrickx
Journal of agricultural and food chemistry 51 (11), 3352-3357, 2003
682003
Continuous production of pure maltodextrin from cyclodextrin using immobilized Pyrococcus furiosus thermostable amylase
NP Cuong, WH Lee, IN Oh, NM Thuy, DG Kim, JT Park, KH Park
Process Biochemistry 51 (2), 282-287, 2016
102016
Kỹ thuật sau thu hoạch rau quả
NM Thủy
Nhà xuất bản Nông nghiệp 160, 2010
62010
Extraction of bioactive compounds and spore powder collection from Ganoderma lucidum
MT Nguyen, TMT Nguyen
Can tho University Journal of Science, 53-60, 2015
52015
Công nghệ sau thu hoạch rau quả
NM Thuỷ
Cần Thơ: Khoa Nông Nghiệp-Đại học Cần Thơ, 2003
42003
Diversity of Gac products
NM Thuy
Proceeding Technology for Woman in Universities: Nong Lam, Can Tho, Dalat in …, 2009
32009
Huỳnh Thị Phương Loan và Dương Kim Thanh. 2006
NM Thủy, HT Toàn, DTP Liên, PTT Quế
Tuyển tập Công trình Nghiên cứu Khoa học, 33-43, 2006
32006
Bài giảng công nghệ sau thu hoạch rau quả
NM Thuỷ
Trường Đại Học Cần Thơ, 2003
32003
Optimization of maltodextrin and carrageenan gum concentration added in spray drying process of Pouzolzia zeylanica extract by response surface methodology
ND Tan, NM Thuy
Journal of Agriculture and Development 17 (3), 78-86, 2018
22018
Effect of different gum types on stability of antioxidant components and physical properties of spray dried Pouzolzia zeylanica powder
ND Tan
Vietnam Journal of Science and Technology 55 (5A), 10, 2017
22017
Optimization of polyphenol, flavonoid and tannin extraction conditions from Pouzolzia zeylanica L. Benn using response surface methodology
ND Tan, VTT Le Quoc Viet, NM Thuy
Can Tho University Journal of Science 5, 122-131, 2017
22017
Nghiên cứu sự ổn định của acid ascorbic trong điều kiện xử lý nhiệt kết hợp với áp suất cao (mô hình mẫu)
NM Thủy
Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 37, 21-29, 2015
22015
CHẾ BIẾN TRÀ VÀ NƯỚC TRÀ ĐÓNG CHAI TỪ HOA SIM
NM Thủy, NTT Linh
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 126-134, 2011
22011
Huynh Thi Chinh và Phan Thanh Nhan.(2011b). Effect of isolated yeast cell number, total soluble solid and pH value to palm wine quality
NM Thuy, NTM Tuyen, NP Cuong
Scientific Journal of Can Tho University, 209-218, 2011
22011
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT SI-RÔ TỪ TRÁI SIM RỪNG
NM Thủy
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 294-303, 2010
22010
Ổn định và nâng cao chất lượng rượu vang sim bằng biện pháp hóa học và sinh học
NM Thủy
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 165-204, 2010
22010
Phát triển đa dạng các sản phẩm từ gấc
NM Thủy, NTM Duyên, TQ Bình, NTT Thảo, NT Vân, DTN Hạnh, ...
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 254-261, 2009
22009
Giáo trình Công nghệ sau thu hoạch rau quả
NM Thủy
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, 2003
22003
Bài giảng công nghệ sau thu hoạch Rau Quả Nhiệt Đới
NM Thủy
Tủ sách Đại Học Cần Thơ 73, 2000
22000
Nguyễn Phú Cường và Huỳnh Trần Toàn, 2013
NV Thành, NM Thủy, TT Quế, NTM Tuyền
Lên men rượu vang khóm, 56-63, 0
2
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20