Nguyen Minh Thuy
Nguyen Minh Thuy
Phd, Associate Professor
Adresse e-mail validée de ctu.edu.vn
Titre
Citée par
Citée par
Année
Model studies on the stability of folic acid and 5-methyltetrahydrofolic acid degradation during thermal treatment in combination with high hydrostatic pressure
MT Nguyen, Indrawati,‡ and, M Hendrickx
Journal of agricultural and food chemistry 51 (11), 3352-3357, 2003
642003
Continuous production of pure maltodextrin from cyclodextrin using immobilized Pyrococcus furiosus thermostable amylase
NP Cuong, WH Lee, IN Oh, NM Thuy, DG Kim, JT Park, KH Park
Process Biochemistry 51 (2), 282-287, 2016
82016
Kỹ thuật sau thu hoạch rau quả
NM Thủy
Nhà xuất bản Nông nghiệp 160, 2010
72010
Extraction of bioactive compounds and spore powder collection from Ganoderma lucidum
NM Thuy, NTM Tuyen
Can Tho Uni J. Sci 1, 53-60, 2015
42015
Công nghệ sau thu hoạch rau quả
NM Thuỷ
Cần Thơ: Khoa Nông Nghiệp-Đại học Cần Thơ, 2003
42003
Diversity of Gac products
NM Thuy
Proceeding Technology for Woman in Universities: Nong Lam, Can Tho, Dalat in …, 2009
32009
Huỳnh Thị Phương Loan và Dương Kim Thanh. 2006
NM Thủy, HT Toàn, DTP Liên, PTT Quế
Tuyển tập Công trình Nghiên cứu Khoa học, 33-43, 2006
32006
Bài giảng công nghệ sau thu hoạch rau quả
NM Thuỷ
Trường Đại Học Cần Thơ, 2003
32003
Optimization of maltodextrin and carrageenan gum concentration added in spray drying process of Pouzolzia zeylanica extract by response surface methodology
ND Tan, NM Thuy
Journal of Agriculture and Development 17 (3), 78-86, 2018
22018
Optimization of polyphenol, flavonoid and tannin extraction conditions from Pouzolzia zeylanica L. Benn using response surface methodology
ND Tan, VTT Le Quoc Viet, NM Thuy
Can Tho University Journal of Science 5, 122-131, 2017
22017
Nghiên cứu sự ổn định của acid ascorbic trong điều kiện xử lý nhiệt kết hợp với áp suất cao (mô hình mẫu)
NM Thủy
Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 37, 21-29, 2015
22015
TRÍCH LY ENZYME BROMELAIN TỪ PHẾ PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC-HẬU GIANG
NV Thành, NM Thủy, LHN Lê Trung Hiếu
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 21-27, 2013
22013
Huynh Thi Chinh và Phan Thanh Nhan.(2011b). Effect of isolated yeast cell number, total soluble solid and pH value to palm wine quality
NM Thuy, NTM Tuyen, NP Cuong
Scientific Journal of Can Tho University, 209-218, 2011
22011
PHáT TRIểN ĐA DạNG CáC SảN PHẩM Từ GấC
NM Thủy, NTM Duyên, TQ Bình, NTT Thảo, NT Vân, DTN Hạnh, ...
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 254-261, 2009
22009
Giáo trình Công nghệ sau thu hoạch rau quả
NM Thủy
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, 2003
22003
Bài giảng công nghệ sau thu hoạch Rau Quả Nhiệt Đới
NM Thủy
Tủ sách Đại Học Cần Thơ 73, 2000
22000
Nguyễn Phú Cường và Huỳnh Trần Toàn, 2013
NV Thành, NM Thủy, TT Quế, NTM Tuyền
Lên men rượu vang khóm, 56-63, 0
2
Trần Thị Quế và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2013
NV Thành, NM Thủy
Phân lập, tuyển chọn và định danh nấm men trong lên men rượu vang khóm. Tạp …, 0
2
và ctv (2011)
NM Thủy
Giáo trình Thực tập công nghệ thực phẩm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 0
2
EFFECT OF EXTRACTION CONDITIONS ON POLYPHENOLS, FLAVONOIDS, S-ALLYL CYSTEINE CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BLACK GARLIC EXTRACTS
NA Thach
Vietnam Journal of Science and Technology 55 (5A), 18, 2017
12017
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20