Suivre
iñaki Gaminde
iñaki Gaminde
UPV/EHU
Adresse e-mail validée de ehu.es
Titre
Citée par
Citée par
Année
From pitch-accent to stress-accent in Basque
JI Hualde, G Elordieta, I Gaminde, R Smiljanić
Laboratory phonology 7, 547-584, 2002
922002
Bizkaiko gazteen Prosodiaz: Euskaraz eta gaztelaniaz
I Gaminde
Mendebalde Kultura Alkartea, 2010
602010
Euskaldunen azentuak
I Gaminde
Labayru Ikastegia, 1998
521998
Vowel interaction in Basque: A nearly exhaustive catalogue
JI Hualde, I Gaminde
421998
Bizkaian zehar: euskararen ikuspegi orokorra
I Gaminde
Mendebalde Kultura Alkartea, 2007
272007
Aditza ipar goi nafarreraz
I Gaminde
Udako Euskal Unibertsitatea, 1985
241985
Gramatika eta hizkuntz bariazioa Bermeon
I Gaminde, HL Uruburu, AR Andonegi
Erroteta, 2012
222012
Bizkaieraren azentu-moldeez
I Gaminde
Labayru Ikastegia, 1995
221995
Zamudio berbarik berba
I Gaminde
Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura, 2000
192000
Desarrollo de la competencia prosódica en la lectura en voz alta: importancia de las pausas
A Etxebarria, I Gaminde, A Romero, A Iglesias
Ocnos. Revista de estudios sobre lectura 15 (2), 110-118, 2016
182016
Another step in the modeling of Basque intonation: Bermeo
G Elordieta, I Gaminde, I Hernáez, J Salaberria, IM Vidales
International Workshop on Text, Speech and Dialogue, 361-364, 1999
181999
Zubereraren azentuaz
I Gaminde
Uztaro 13, 107-128, 1995
171995
The Basque speech_dat (II) database: a description and first test recognition results
I Hernáez, I Luengo, E Navas, M Zubizarreta, I Gaminde, J Sánchez
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
162003
Ahoskera lantzeko argibideak eta jarduerak: Laguntzarako materiala: teoria eta praktika
I Gaminde, G Aurrekoetxea, AE Lejarreta, U Garay, AR Andonegi
Universidad del País Vasco, Servicio Editorial= Euskal Herriko …, 2014
142014
Euskal azentu-ereduen atlaserako: zenbait isoglosa
I Gaminde, JI Hualde
Anuario del Seminario de Filología Vasca" Julio de Urquijo" 29 (1), 175-197, 1995
141995
Urduliz eta Gatikako herri hizkeren azterketa linguistikoa
IG Terraza
Universidad de Deusto, 1992
141992
El papel de la prosodia en la enseñanza de la L1. Un aporte didáctico para el aula de Educación Infantil y de Educación Primaria
A Romero, A Etxebarria, I Gaminde, U Garay
Revista Phonica 11, 64-86, 2015
132015
Bizkaian zehar
I Gaminde
Mendebalde Kultura Alkartea, 2007
132007
Tonuak eta etenak Gatikako intonazioan
I Gaminde
FLV 97, 519-536, 2004
132004
Bizkaiko euskararen ezaugarri fonologiko batzuen inguruan
I Gaminde
Euskalingua 1, 4-14, 2002
132002
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20