Bernard Hubeau
Bernard Hubeau
Hoogleraar Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen
Adresse e-mail validée de ua.ac.be
TitreCitée parAnnée
Nieuwe burgers in de samenleving? Burgerschap en inburgering in België en Nederland
B Hubeau, MC Foblets
191997
De doorwerking van de sociale grondrechten in de Belgische Grondwet: over de maximalisten en de minimalisten
B Hubeau
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek/Universiteit Antwerpen. Departement …, 1995
191995
In de ban van stad en wijk
P De Decker, B Hubeau, S Van Nieuwinckel
EPO; Berchem, 1996
151996
Regionalisering van de federale huurwetgeving
B Hubeau, D Vermeir
142013
De huisvestingsval. of wat huishoudens overhouden na het betalen van hun woonkosten
P De Decker, R Van Dam
Garant; Antwerpen, 2005
102005
Arm recht? Over de kansrijke relatie tussen recht en armoede
B Hubeau
Vlaams jurist vandaag, 4-5, 1997
91997
Preadvies rechtshulp
B Hubeau, S Parmentier
Aanbevelingen voor het armoedebestrijdingsbeleid, 1990-1991: derde verslag …, 1991
91991
The Southern Dutch Dialect Dictionaries
J Kruijsen, J van Keymeulen
Lexikos 7, 207-228, 1997
81997
Het recht op wonen als sociaal grondrecht: internationale bronnen en inbedding in de Belgische rechtsorde
B Hubeau
Het grondrecht op wonen: de grondwettelijke erkenning van het recht op …, 1995
71995
Ongehuwd samenwonen: relatiewerkelijkheid en de integratie van het ongehuwd samenwonen in rechtssystemen
B Hubeau
Kluwer Rechtswetenschappen, 1985
71985
Omzien in verwondering: terugblik op tien jaar Vlaamse wooncode
B Hubeau, P de Smedt, E Janssens
62007
Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw
B Hubeau, W Vandevyvere
62004
De Vlaamse Wooncode en de sociale huisvesting
B Hubeau
Bronnenboek, die Keure, Brugge, 2002
62002
Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschap-en federaal perspectief
B Hubeau
61994
Een evaluatie van het woninghuurrecht: deel II
B Hubeau, D Vermeir
52015
Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? Droit au logement: vers une obligation de résultat?
N Bernard, B Hubeau
52013
Het spanningsveld tussen activering en rechtsontwikkeling
B Hubeau, D Geldof
Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen/Desmet, André [edit.], 127-142, 2008
52008
Ontwikkelingen inzake het nationaliteitsrecht in Europa
GR De Groot
Migratie en migrantenrecht; Recente ontwikkelingen. Europa in het …, 2004
52004
Migratie-en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 1
K De Feyter, MC Foblets, B Hubeau
die Keure, 1995
51995
Handboek algemeen huurrecht
M Dambre, B Hubeau, S Stijns
Huurrecht, 2015
42015
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20