Peter Wiberg-Larsen
Peter Wiberg-Larsen
Senior advisor, freshwater biologist, Aarhus University
Adresse e-mail validée de dmu.dk
Titre
Citée par
Citée par
Année
Impacts of pesticides and natural stressors on leaf litter decomposition in agricultural streams
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, RJ Monberg, ...
Science of the Total Environment 416, 148-155, 2012
1152012
Dispersal of adult Trichoptera at a Danish forest brook
A Sode, P WIBERG‐LARSEN
Freshwater Biology 30 (3), 439-446, 1993
1041993
Species richness and assemblage structure of Trichoptera in Danish streams
P Wiberg‐Larsen, KP Brodersen, S Birkholm, PN Grøn, J Skriver
Freshwater Biology 43 (4), 633-647, 2000
1022000
The legacy of pesticide pollution: an overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, N Cedergreen, ...
Water Research 84, 25-32, 2015
942015
Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management
JJ Rasmussen, A Baattrup-Pedersen, P Wiberg-Larsen, US McKnight, ...
Ecological Engineering 37 (12), 1990-1997, 2011
752011
Multivariate analyses of macrofaunal communities in Danish springs and springbrooks
C Lindegaard, KP Brodersen, P Wiberg-Larsen, J Skriver
Studies in Crenobiology, 201-219, 1998
701998
Stream habitat structure influences macroinvertebrate response to pesticides
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, N Friberg, ...
Environmental Pollution 164, 142-149, 2012
682012
The effect of partial and total drought on the macroinvertebrate communities of three small Danish streams
TM Iversen, P Wiberg-Larsen, SB Hansen, FS Hansen
Hydrobiologia 60 (3), 235-242, 1978
591978
Effects of a triazole fungicide and a pyrethroid insecticide on the decomposition of leaves in the presence or absence of macroinvertebrate shredders
JJ Rasmussen, RJ Monberg, A Baattrup-Pedersen, N Cedergreen, ...
Aquatic toxicology 118, 54-61, 2012
512012
Pyrethroid effects on freshwater invertebrates: A meta-analysis of pulse exposures
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, EA Kristensen, N Cedergreen, ...
Environmental Pollution 182, 479-485, 2013
452013
Revised check-list of NW European Trichoptera
T Andersen, P Wiberg-Larsen
Ent. scand 18, 165-184, 1987
431987
Environmental and spatial controls of taxonomic versus trait composition of stream biota
E Göthe, A Baattrup‐Pedersen, P Wiberg‐Larsen, D Graeber, ...
Freshwater biology 62 (2), 397-413, 2017
422017
10 years after the largest river restoration project in Northern Europe: Hydromorphological changes on multiple scales in River Skjern
EA Kristensen, B Kronvang, P Wiberg-Larsen, H Thodsen, C Nielsen, ...
Ecological engineering 66, 141-149, 2014
40*2014
Trait characteristics determine pyrethroid sensitivity in nonstandard test species of freshwater macroinvertebrates: a reality check
P Wiberg-Larsen, D Graeber, EA Kristensen, A Baattrup-Pedersen, ...
Environmental Science & Technology 50 (10), 4971-4978, 2016
292016
Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Notat fra DCE
D Gräber, P Wiberg-Larsen, J Bøgestrand, A Baattrup-Pedersen
Nationalt Center for Miljø og Energi. Tilgængelig: http://naturstyrelsen …, 2016
272016
Danmarks Biodiversitet 2010: status, udvikling og trusler
P Wiberg-Larsen, TE Holm, AB Josefson, B Strandberg, B Nygaard, ...
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011
252011
Pesticide impacts on predator–prey interactions across two levels of organisation
JJ Rasmussen, U Nørum, MR Jerris, P Wiberg-Larsen, EA Kristensen, ...
Aquatic toxicology 140, 340-345, 2013
242013
Bestemmelsesnogle til larver af de danske arter af familien Hydropsychidae (Trichoptera) med noter om arternes udbredelse og okologi
P Wiberg-Larsen
Entomologiske meddelelser, 1980
211980
Biodiversitetskort for danmark: Udviklet i samarbejde mellem center for makroøkologi, evolution og klima på københavns universitet og institut for bioscience ved aarhus universitet
R Ejrnæs, AH Petersen, J Bladt, HH Bruun, JE Moeslund, ...
Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014
20*2014
Multiple stress response of lowland stream benthic macroinvertebrates depends on habitat type
D Graeber, TM Jensen, JJ Rasmussen, T Riis, P Wiberg-Larsen, ...
Science of the Total Environment 599, 1517-1523, 2017
192017
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20