Joanna Zukowska
Joanna Zukowska
Adresse e-mail validée de sgh.waw.pl
Titre
Citée par
Citée par
Année
Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych
J Żukowska, M Pindelski
Współczesne zarządzanie 4, 129-141, 2012
162012
Polskie firmy rodzinne a kryzys
J Żukowska, KG Światowej
Pobrano z http://www. konferencja. edu. pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Zukowska …, 2009
102009
Naukowe ujęcie coachingu
J Żukowska
SGH, 2012
72012
Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej
J Żukowska
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009
72009
Rola zaufania we współpracy w innowacjach
L Danik, J Żukowska
SGH, 2011
62011
Coaching as a tool of managerial support
J Żukowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu 5 …, 2010
62010
Problemy definicyjne kapitału relacyjnego w literaturze zarządzania
J Żukowska, D Kołodziejczyk, P Mechło
Studia Ekonomiczne 351, 9-21, 2018
52018
Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach
M Bekas, P Grodzki, M Lachowicz, K Piech, M Pindelski, K Wierus, ...
Ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości …, 2009
52009
Impact of M-commerce website design on consumers’ behavioral intentions: an empirical study of age as a moderating influence
JE Pelet, B Taieb, M Massarini, NBD Mouelhi, P Mishra, ZM Obeidat, ...
Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics, 111-124, 2017
32017
Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym)
L Danik, J Żukowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu …, 2011
32011
Coaching jako instrument rozwoju zawodowego. W: Lachiewicz S., Walecka, A.(red.)
J Żukowska
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, 1-20, 2010
32010
Coaching jako narzędzia wpierające rozwój organizacji
J Żukowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
32010
RELATIONAL CAPITAL AND KNOWLEDGE TRANSFER AS THE SOURCES OF BUSINESS COMPETITIVE ADVANTAGE.
J ŻUKOWSKA, J DRAPCZYŃSKA
Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 8 (1), 2018
22018
Effectiveness measures of forms to improve employee competences-case studies
J Żukowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 135-146, 2016
22016
Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami–studium przypadku
J Żukowska, M Pindelski
TNOIK Katowice, 2010
22010
Coaching jako instrument rozwoju zawodowego
J Żukowska
Politechnika Łódzka, 2010
22010
Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu
J Żukowska
CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ UE KATOWICE, 2010
22010
E-commerce w ujęciu rynku polskiego
J Żukowska, M Komańda
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009
22009
Innovation Of Family Businesses Based On The Example Of The Clothing Sector
J ŻUKOWSKA
IFR, http://firmyrodzinne. pl/download/20090623 …, 2009
22009
Wirtualny zespół w kontekście zróżnicowania kulturowego
J Żukowska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 420-428, 2007
22007
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20