Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Marie Curie Research Fellow, School of Social Policy (IRiS), University of Birmingham
Adresse e-mail validée de bham.ac.uk - Page d'accueil
Titre
Citée par
Citée par
Année
From ethnic cooperation to in-group competition: Undocumented Polish workers in Brussels
A Grzymała-Kazłowska
Journal of Ethnic and Migration Studies 31 (4), 675-697, 2005
1682005
Introduction: rethinking integration. New perspectives on adaptation and settlement in the era of super-diversity
A Grzymala-Kazlowska, J Phillimore
Journal of Ethnic and Migration Studies 44 (2), 179-196, 2018
1072018
Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem
A Grzymała-Kazłowska
Kultura i Społeczeństwo 48 (1), 2004
822004
Social Anchoring: Immigrant Identity, Adaptation and Integration Reconnected?
A Grzymala-Kazlowska
Sociology - the journal of the British Sociological Association, 2015
60*2015
Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce
A Grzymała-Kazłowska
Wizerunki imigrantów w Polsce, Warszawa, 2007
602007
„Integracja”–próba rekonstrukcji pojęcia, w:
A Grzymała-Kazłowska
A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów …, 2008
59*2008
Między jednością a wielością: integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce
A Grzymała-Kazłowska
Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, 2008
412008
Konstruowanie „innego”
A Grzymała-Kazłowska
Wizerunki imigrantów w Polsce, 2007
382007
Problemy integracji imigrantów: koncepcje, badania, polityki
A Grzymała-Kazłowska, S Łodziński
Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
372008
The role of different forms of bridging capital for immigrant adaptation and upward mobility. The case of Ukrainian and Vietnamese immigrants settled in Poland
A Grzymała-Kazłowska
Ethnicities 15 (3), 460-490, 2015
352015
Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce
A Górny, A Grzymała-Kazłowska, E Kępińska, A Fihel, A Piekut
CMR Working Papers, 2007
342007
Influx and integration of migrants in Poland in the early XXI century
A Grzymała-Kazłowska, M Okólski
Inst. Studiów Społecznych UW, 2003
332003
Dynamika sieci migranckich: Polacy w Brukseli
A Grzymała-Kazłowska
Ludzie na huśtawce, 2001
302001
From connecting to social anchoring: adaptation and ‘settlement’of Polish migrants in the UK
A Grzymala-Kazlowska
Journal of Ethnic and Migration Studies 44 (2), 252-269, 2018
262018
Selective tolerance? Regulations, practice and discussions regarding dual citizenship in Poland
A Górny, A Grzymała-Kazłowska, P Koryś, A Weinar
Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Societal Integration, 147-170, 2007
252007
Researching migration in a superdiverse society: Challenges, methods, concerns and promises
L Goodson, A Grzymala-Kazlowska
Sociological Research Online 22 (1), 15-27, 2017
212017
Problemy integracji imigrantów
A Grzymała-Kazłowska, S Łodziński
Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwo UW, 2008
212008
„Mała Ukraina” czy polskie Viettown? Społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej
A Grzymała-Kazłowska, A Piekut
Studia Regionalne i Lokalne 4, 77-99, 2007
202007
The Formation of Ethnic Representations. The Vietnamese in Poland
A Grzymała-Kazłowska
Sussex Centre for Migration Research, 2002
20*2002
Polscy nielegalni pracownicy w Belgii
A Grzymała-Kazłowska
Prace migracyjne 41, 2001
202001
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20