Suivre
Oana Elena Niculescu
Oana Elena Niculescu
"Iorgu Iordan - Al. Rosetti" Institute of Linguistics
Adresse e-mail validée de oananiculescu.eu - Page d'accueil
Titre
Citée par
Citée par
Année
Gestural undershoot and gestural intrusion–from perception errors to historical sound change
I Chitoran, JI Hualde, O Niculescu
Errors by Humans and Machines in Multimedia, Multimodal and Multilingual …, 2015
142015
Lenition and fortition of stop codas in Romanian
M Hutin, O Niculescu, I Vasilescu, L Lamel, M Adda-Decker
1st Joint SLTU and CCURL Workshop (SLTU-CCURL 2020)-LREC, 226-234, 2020
112020
Studying variation in Romanian: deletion of the definite article -l in continuous speech
I Vasilescu, I Chitoran, B Vieru, M Adda-Decker, M Candea, L Lamel, ...
Linguistics Vanguard 5 (1), 20170046, 2019
112019
Studying variation in Romanian: deletion of the definite article-l in continuous speech
I Vasilescu, I Chitoran, B Dimulescu-Vieru, M Adda-Decker, L Lamel, ...
Linguistic Vanguard 5 (1), 17p, 2018
32018
Rediscovering past narrations: The oral history of the Romanian language preserved within the national phonogramic archive
O Niculescu, M Marin, D Răuțu
Proceedings of the Language Technologies for All (LT4All), 355-357, 2019
12019
Duration patterns of internal and external hiatus as a function of speaking style
O Niculescu, I Vasilescu, M Adda-Decker
Editura Academiei Române, 2019
12019
Designing and exploring a speech corpus
O Niculescu
International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental …, 2018
12018
Resolving Hiatus by Diphthongisation in Romanian
O Niculescu
Poster presented at Phonetics and Phonology in Europe, 2015
12015
Hiatul–delimitări teoretice şi terminologice
O Niculescu
Studii și cercetări lingvistice, 237–245, 0
1*
Hiatul în limba română. O perspectivă fonostatistică şi acustică
O Niculescu
Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al …, 0
1*
Preserving and Digitally Restoring Forgotten Stories from Romania’s National Phonogram Archives
O Niculescu
BOOK OF ABSTRACTS, 134, 2020
2020
REDISCOVERING PAST NARRATIONS: THE ORAL HISTORY OF THE ROMANIAN LANGUAGE PRESERVED IN THE NATIONAL PHONOGRAM ARCHIVE.
O Niculescu, M Marin, D Răuţu
Bucharest Working Papers in Linguistics 22 (1), 2020
2020
Româna şi Limbile Romanice: actele celui de al XVIII-lea Colocviu internaţional al departamentului de lingvistică:(Bucureşti, 23-24 noiembrie 2018)
A Dragomirescu, O Niculescu, C Uşurelu, R Zafiu
Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
2019
Revisiting Romanian Phonostatistics
O Niculescu
The 21st Annual International Conference of the English Department (AICED 21), 2019
2019
Phonetic encoding of phonological representation of hiatus in Romanian: a study of durational patterns
O Niculescu, I Vasilescu, M AddaDecker
PaPE 2019, 2019
2019
Metode şi instrumente de lucru în analiza acustică
O Niculescu
Al 18-lea Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică, 2018
2018
Utilizarea programului Praat în predarea limbii române ca limbă străină
O Niculescu
Al 18-lea Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică, 2018
2018
An acoustic and articulatory description of the Romanian vocalic system
O Niculescu
Bucharest Working Papers in Linguistics 22 (2), 5-30, 2018
2018
Limbaj de specialitate pentru algebră și analiză matematică: manual destinat studenților străini. O prezentare de ansamblu
O Niculescu
Abordări și cercetări didactice în domeniul disciplinelor filologice 2, p …, 2014
2014
Focalizare și intonație. O analiză de ordin acustic
O Niculescu
Limba română: variație sincronică, variație diacronică. Actele celui de al …, 2013
2013
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20