Παρακολούθηση
Dimitrios Zorbas
Dimitrios Zorbas
Nazarbayev University, School of Engineering and Digital Sciences, Department of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal drone placement and cost-efficient target coverage
D Zorbas, LDP Pugliese, T Razafindralambo, F Guerriero
Journal of Network and Computer Applications 75, 16-31, 2016
1612016
Solving coverage problems in wireless sensor networks using cover sets
D Zorbas, D Glynos, P Kotzanikolaou, C Douligeris
Ad Hoc Networks 8 (4), 400-415, 2010
1542010
TS-LoRa: Time-slotted LoRaWAN for the industrial Internet of Things
D Zorbas, K Abdelfadeel, P Kotzanikolaou, D Pesch
Computer Communications 153, 1-10, 2020
1372020
$ FREE $—Fine-grained scheduling for reliable and energy-efficient data collection in LoRaWAN
KQ Abdelfadeel, D Zorbas, V Cionca, D Pesch
IEEE Internet of Things Journal 7 (1), 669-683, 2019
1082019
Energy efficient mobile target tracking using flying drones
D Zorbas, T Razafindralambo, L Di Puglia Pugliese, F Guerriero
International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies 19, 80-87, 2013
1082013
Modelling the mobile target covering problem using flying drones
L Di Puglia Pugliese, F Guerriero, D Zorbas, T Razafindralambo
Optimization Letters 10, 1021-1052, 2016
992016
Improving LoRa Network Capacity Using Multiple Spreading Factor Configurations
D Zorbas, GZ Papadopoulos, P Maille, N Montavont, C Douligeris
25th International Conference on Telecommunication (ICT), 2018
762018
Performance determinants in LoRa networks: A literature review
P Gkotsiopoulos, D Zorbas, C Douligeris
IEEE Communications Surveys & Tutorials 23 (3), 1721-1758, 2021
662021
Connected coverage in WSNs based on critical targets
D Zorbas, C Douligeris
Computer Networks 55 (6), 1412-1425, 2011
542011
Prolonging network lifetime under probabilistic target coverage in wireless mobile sensor networks
D Zorbas, T Razafindralambo
Computer Communications 36 (9), 1039-1053, 2013
522013
Offline Scheduling Algorithms for Time-Slotted LoRa-based Bulk Data Transmission
D Zorbas, KQ Abdefadeel, V Cionca, D Pesch, B O’Flynn
IEEE World Forum on Internet of Things, 2019
412019
B {GOP}: An adaptive algorithm for coverage problems in wireless sensor networks
D Zorbas, D Glynos, P Kotzanikolaou, C Douligeris
13th European wireless conference, EW 134, 2007
39*2007
Computing Optimal Drone Positions to Wirelessly Recharge IoT Devices
D Zorbas, C Douligeris
The 11th International Workshop on Wireless Sensor, Robot and UAV Networks …, 2018
332018
A comprehensive survey on RF energy harvesting: Applications and performance determinants
HHR Sherazi, D Zorbas, B O’Flynn
Sensors 22 (8), 2990, 2022
292022
Local or Global Radio Channel Blacklisting for IEEE 802.15. 4-TSCH Networks?
D Zorbas, GZ Papadopoulos, C Douligeris
IEEE International Conference on Communications (ICC), 2018
282018
Autonomous Collision-Free Scheduling for LoRa-based Industrial Internet of Things
D Zorbas, B O’Flynn
20th IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2019
252019
Optimal data collection time in LoRa networks—A time-slotted approach
D Zorbas, C Caillouet, K Abdelfadeel Hassan, D Pesch
Sensors 21 (4), 1193, 2021
232021
Collision-free advertisement scheduling for IEEE 802.15. 4-TSCH networks
A Karalis, D Zorbas, C Douligeris
Sensors 19 (8), 1789, 2019
232019
Blacklisting-based channel hopping approaches in low-power and lossy networks
V Kotsiou, GZ Papadopoulos, D Zorbas, P Chatzimisios, F Theoleyre
IEEE Communications Magazine 57 (2), 48-53, 2019
232019
Design Considerations for Time-Slotted LoRa(WAN)
D Zorbas
EWSN'20, 1-6, 2020
192020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20