Follow
Ilkka Niiniluoto
Ilkka Niiniluoto
professor emeritus of theoretical philosophy
Verified email at helsinki.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Critical scientific realism
I Niiniluoto
OUP Oxford, 1999
11581999
Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen-ja teorianmuodostus
I Niiniluoto
Otava, 1997
10621997
Truthlikeness
I Niiniluoto
Springer Science & Business Media, 2012
6252012
Johdatus tieteelliseen ajatteluun
L Haaparanta, I Niiniluoto
4452016
Defending abduction
I Niiniluoto
Philosophy of science 66 (S3), S436-S451, 1999
4141999
Is science progressive?
I Niiniluoto
Springer Science & Business Media, 2013
3902013
The aim and structure of applied research
I Niiniluoto
Erkenntnis 38 (1), 1-21, 1993
3761993
Scientific progress
I Niiniluoto
Synthese 45 (3), 427-462, 1980
367*1980
Tieteellinen päättely ja selittäminen
I Niiniluoto
Otava, 1983
2871983
Informaatio, tieto ja yhteiskunta
I Niiniluoto
Filosofinen käsiteanalyysi 5, 1996
2501996
Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta
I Niiniluoto
2221984
Informaatio, tieto ja yhteiskunta: filosofinen käsiteanalyysi
I Niiniluoto
Edita, 1996
1931996
Verisimilitude: The third period
I Niiniluoto
The British Journal for the Philosophy of Science 49 (1), 1-29, 1998
1901998
Theoretical concepts and hypothetico-inductive inference
I Niiniluoto, R Tuomela
Springer Science & Business Media, 2012
1642012
Totuuden rakastaminen: Tieteenfilosofisia esseitä
I Niiniluoto
Otava, 2003
1442003
Järki, arvot ja välineet: kulttuurifilosofisia esseitä
I Niiniluoto
Otava, 1994
1441994
Maailma, minä ja kulttuuri: Emergentin materialismin näkökulma
I Niiniluoto
Otava, 1990
1201990
Scientific progress as increasing verisimilitude
I Niiniluoto
Studies in History and Philosophy of Science Part A 46, 73-77, 2014
1192014
Futures studies: science or art?
I Niiniluoto
Futures 33 (5), 371-377, 2001
1122001
Truth-seeking by abduction
I Niiniluoto
Springer, 2018
962018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20